PPH ARUL jest prywatną firmą, istniejącą od 1990 roku. Ponad
20 lat na obecnym rynku pozwoliło nam na zdobycie doświad-
czenia i pokazanie się wielu odbiorcom. Współpracujemy ze
znanymi przedsiębiorstwami polskimi jak i zagranicznymi mają-
cymi siedzibę w naszym kraju, które okazały nam zaufanie i znaj-
dują w nas odpowiedniego partnera.

Andrzej Ruchel